Pojazdy uprzywilejowane

Na kierowcach pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne i niebezpieczne ciąży ogromna odpowiedzialność za życie transportowanych osób, jak i za bezpieczeństwo przewożonego ładunku. Taki kierowca powinien cechować się cierpliwością, opanowaniem, a także umiejętnością podejmowania konkretnych decyzji w sytuacjach, które wymagają trzeźwego myślenia. Jego obowiązkiem jest dostarczenie osoby lub towaru z jednego do drugiego miejsca. W trakcie pokonywania nawet najkrótszej trasy, może on spotkać się z wieloma sytuacjami grożącymi utratą zdrowia lub życia uczestników ruchu drogowego. Z uwagi na to kierowca pojazdu uprzywilejowanego powinien znać mechanizmy reakcji na bodźce zewnętrzne, które często mogą być przyczyną kolizji.

W związku z najnowszymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa ruchu drogowego i kwalifikacji kierowców pojazdów uprzywilejowanych, nasza szkoła organizuje specjalistyczne kursy przygotowujące do pełnienia właśnie tego zawodu. Program szkolenia zakłada omówienie podstawowych kwestii związanych z przepisami w ruchu drogowym, opracowanie przyczyn i skutków wypadków drogowych, omówienie psychologicznych aspektów pracy kierowcy pojazdów uprzywilejowanych i przekazanie wiedzy na temat kierowania pojazdem w warunkach specjalnych.

Do uczestnictwa w kursie zobowiązane są osoby pełniące funkcje kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, a także osoby, które chcą w przyszłości pracować w tym zawodzie. W polskim prawie za pojazdy uprzywilejowane uważa się wszelkie pojazdy mechaniczne związane z ratowaniem życia i mienia ludzkiego, usuwaniem skutków katastrof i zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego.

Kierowcy po odbyciu szkolenia zdobędą uprawnienia do kierowania pojazdami:

  • pojazdy techniczne zawodowej i ochotniczej Straży Pożarnej
  • karetki zespołów ratownictwa medycznego
  • pojazdy jednostek ratownictwa górskiego i wodnego
  • radiowozy i nieoznaczone samochody policyjne
  • pojazdy straży miejskiej,
  • samochody straży granicznej,
  • pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, jednostek ratownictwa chemicznego, kontroli skarbowej i Sił Zbrojnych, pojazdy Służby Celnej,pojazdy Służby Parku Narodowego.

Polskie ustawodawstwo określa także szczegółowe wymagania dotyczące kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Kandydaci powinni mieć ukończone 21 lat. Ponadto powinni posiadać czynne i ważne prawo jazdy w danej kategorii i orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym. Aby wykonywać zawód kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, osoby powinny także posiadać odpowiednie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy. Ukończenie szkolenia w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowany jest również obowiązkiem osób starających się lub pracujących na stanowisku kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Celem wspomnianego kursu jest wykształcenie u kierowcy odpowiednich reakcji na typowe zagrożenia występujące na polskich drogach. Kursanci poznają przyczyny i skutki kolizji drogowych i odbędą zajęcia praktyczne, w trakcie których będą mogli przećwiczyć skuteczne manewry pozwalające uniknąć niebezpieczeństwa. Ramowy program kursu zakłada także szkolenie bezpiecznego wychodzenia z poślizgów i odczytywania zachowań innych uczestników ruchu drogowego.

Po zakończeniu szkolenia kursanci są gotowi podjąć pracę na stanowisku kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Będąc świadomymi zagrożeń i posiadając umiejętności radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych, będą w stanie lepiej zadbać o bezpieczeństwo przewożonych osób i towarów. Nasza placówka zapewni odpowiednie warunki szkolenia i bogate materiały szkoleniowe, dzięki którym przyswojenie niezbędnej dawki wiedzy będzie znacznie przyjemniejsze. Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny, w celu omówienia szczegółów dotyczących terminów i miejsca. Zapraszamy!